Internacional

El Festival treballa durant l’any per crear i mantenir xarxes d’intercanvi amb entitats internacionals d’arts escèniques, establir relacions a nivell local, nacional, estatal i internacional per mirar de trobar més sortides i circuits pels artistes. Escena Poblenou obre camins, crea ponts i amplia horitzons per donar més visibilitat i possibilitats de creació i d’exhibició a les diferents propostes del Festival, però sobretot a les que formen part dels projectes de suport a la creació.