Educació i Joves

Un dels eixos sobre els que pivota el Festival Escena Poblenou és el de l’educació. El Festival té un compromís amb l’educació i amb els més joves per tal que visquin i entenguin la cultura i l’escena de més a prop, i això els hi doni més eines en el seu desenvolupament com a persones i per millorar l’entorn col·lectiu. A més, el Festival entén l’educació, com un aspecte que ha d’estar present en els diferents cicles de vida de les persones, no només en l’àmbit acadèmic. L’educació forma part de la ciutadania i ha de respondre a les seves necessitats d’ampliar el seu coneixement i saber.