Embrions#5: Els Cecs d’Indomus
Projecte Indomus + LaminimAL teatre
2018-07-16T16:14:01+00:00
Embrions#5: Am I Brucee Lee
Junyi Sun / Kernel Dance Theatre
2018-07-16T16:15:50+00:00
Embrions#5: Unheimlich
Cia Pelipolaca & Les Desvestides
2018-07-16T16:15:55+00:00
Embrions#5: Two birds / No somos una planta
AngelayKoldo
2018-07-16T16:14:55+00:00