Sara García Guisado, Joves del barri del Poblenou, Projecte Click Fundació IReS